Unlocked/Reconnected

Unlocked/Reconnected

The Exhibition Unlocked/Reconnected is an initiative that brings together almost 200 'houses for art' throughout the Netherlands: museums, institutes for presentation, galleries, artists' initiatives and corporate collections. The point of departure for Unlocked/Reconnected is the idea of solidarity, the will to reflect collectively on what home is. As an initiative Unlocked/Reconnected stems from a sense that opening up the home, in the aftermath of the lockdown, will force us to reconsider our outlook on this. Unlocked/Reconnected underlines the importance of art and culture in this period of global crisis.

De tentoonstelling Unlocked/Reconnected is een initiatief dat zo'n tweehonderd 'huizen voor kunst' door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, presentatie-instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt voor Unlocked/Reconnected is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is. Unlocked/Reconnected komt voort uit een gevoel dat het open stellen van het huis na de lockdown ons noodzaakt om te heroverwegen hoe '(t)huis' er uit zou kunnen zien. Unlocked/Reconnected onderstreept het belang van kunst en cultuur in deze tijd van wereldwijde crisis.

Unlocked/Reconnected

  • Andriesse Eyck Galerie's Exhibitions 13
  • Related Exhibitions

Looking for available works from this exhibition? Let us help you!

No artworks for sale are added to this exhibition. If you are interested in seeing available works we
will get in touch with the gallery and get back to you with the available works.